Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội

Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp:

  • Thiết lập Hệ thống quản lý chiến lược chuyên nghiệp.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu suất, mục tiêu, chiến lược, dựa trên đổi mới sáng tạo.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

kpibsc
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội
Dùng thử
kpibsc
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Dùng thử
kpibsc
Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Dùng thử
kpibsc
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Dùng thử