Phần mềm Quản lý Phân phối bán lẻ (KPIBSC-RETAIL)

Phần mềm Quản lý Phân phối bán lẻ (KPIBSC-RETAIL)

200.000 ₫

KPIBSC-RETAIL: Giải pháp quản lý phân phối bán lẻ hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-RETAIL là phần mềm quản lý phân phối bán lẻ trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống phân phối bán lẻ một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-RETAIL:

  • Xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ hiệu quả: KPIBSC-RETAIL giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý hàng hóa, quản lý kho, quản lý vận chuyển,...
  • Tự động hóa quy trình phân phối bán lẻ: KPIBSC-RETAIL giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình phân phối bán lẻ, từ việc đặt hàng, vận chuyển, đến thanh toán,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-RETAIL cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình phân phối bán lẻ, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động phân phối bán lẻ.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-RETAIL:

  • Quản lý hàng hóa: KPIBSC-RETAIL giúp doanh nghiệp quản lý hàng hóa một cách khoa học, bao gồm: nhập kho, xuất kho, tồn kho,...
  • Quản lý kho: KPIBSC-RETAIL giúp doanh nghiệp quản lý kho một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý vị trí kho, quản lý hàng hóa trong kho,...
  • Quản lý vận chuyển: KPIBSC-RETAIL giúp doanh nghiệp quản lý vận chuyển một cách chặt chẽ, bao gồm: theo dõi đơn hàng, quản lý chi phí vận chuyển,...
  • Quản lý thanh toán: KPIBSC-RETAIL giúp doanh nghiệp quản lý thanh toán một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi thanh toán, quản lý công nợ,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-RETAIL cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình phân phối bán lẻ, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo sản phẩm, báo cáo theo khách hàng,...

KPIBSC-RETAIL là giải pháp quản lý phân phối bán lẻ hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh.

200.000 ₫