Đăng vào 21 tháng 4, 2024

Lợi nhuận là gì, làm thế nào để tăng lợi nhuận?

Lợi nhuận - yếu tố then chốt cho sự thành công và phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp.

Lợi nhuận là gì, làm thế nào để tăng lợi nhuận?

Bài viết này được chia sẽ bởi Chuyên gia Chiến lược Phan Đức Quang là Nhà sáng lập Nền tảng KPIBSC - Tập đoàn PROVIEW giúp hiểu về Lợi nhuận và các cách để tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp.

Lợi nhuận là gì?

Nói một cách đơn giản, lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp đã trừ đi tất cả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận được xem như thước đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh mức độ thành công trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư.

Công thức tính lợi nhuận:

Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí

Doanh thu bao gồm tất cả các khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Chi phí bao gồm tất cả các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện các hoạt động kinh doanh, bao gồm:

 • Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Chi phí nhân công: Chi phí trả lương cho nhân viên.
 • Chi phí bán hàng và quản lý: Chi phí cho các hoạt động bán hàng, marketing, quảng cáo và quản lý.
 • Chi phí tài chính: Chi phí trả lãi cho vay vốn.
 • Chi phí thuế: Chi phí nộp thuế cho Nhà nước.

Làm thế nào để tăng lợi nhuận?

Tăng lợi nhuận là mục tiêu chung của mọi doanh nghiệp. Dưới đây là một số chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu này:

1. Tăng doanh thu:

 • Mở rộng thị trường: Mở rộng thị trường sang các khu vực địa lý mới, thu hút thêm khách hàng tiềm năng, phát triển các kênh phân phối mới.
 • Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới: Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Tăng giá bán: Nâng cao giá trị sản phẩm/dịch vụ, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh so với các đối thủ.
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng: Tăng cường sự hài lòng của khách hàng, khuyến khích họ mua hàng nhiều hơn và quay lại mua hàng trong tương lai.

2. Giảm chi phí:

 • Tối ưu hóa quy trình hoạt động: Xác định và loại bỏ các lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Sử dụng công nghệ tiên tiến: Áp dụng các giải pháp công nghệ tự động hóa, tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí.
 • Thương lượng với nhà cung cấp: Tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín với giá cả cạnh tranh.
 • Quản lý chi phí hiệu quả: Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu, tránh lãng phí.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý:

 • Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên có năng lực cao, đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Áp dụng hệ thống quản trị hiệu quả: Sử dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện đại để theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh, hỗ trợ ra quyết định hiệu quả.
 • Nâng cao văn hóa doanh nghiệp: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của nhân viên.

Vai trò của KPIBSC.com trong việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

KPIBSC.com là nền tảng quản trị hiệu suất doanh nghiệp tiên tiến, cung cấp các giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp:

 • Theo dõi và đo lường hiệu suất hoạt động: Hệ thống báo cáo chi tiết, trực quan giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình hoạt động của từng bộ phận, phòng ban, từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp.
 • Xác định điểm mạnh, điểm yếu: Phân tích dữ liệu hiệu suất giúp doanh nghiệp xác định những điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Lập kế hoạch và quản lý mục tiêu: Hệ thống quản lý mục tiêu (OKR) giúp doanh nghiệp đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thời hạn, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện.

Lập kế hoạch và quản lý mục tiêu: Ứng dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để hoạch định và thực thi chiến lược

Mô hình Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) là công cụ quản trị hiệu quả giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và quản lý mục tiêu một cách chiến lược, đồng thời theo dõi và đo lường hiệu quả thực hiện mục tiêu. BSC cung cấp một khung nhìn toàn diện về doanh nghiệp, bao gồm 4 khía cạnh chính:

 • Tài chính: Mục tiêu về lợi nhuận, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận...
 • Khách hàng: Mục tiêu về sự hài lòng của khách hàng, thị phần, lòng trung thành của khách hàng...
 • Hoạt động nội bộ: Mục tiêu về hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, năng suất lao động...
 • Học tập và phát triển: Mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo...

Ứng dụng BSC trong việc lập kế hoạch và quản lý mục tiêu:

 • Xác định tầm nhìn và sứ mệnh: BSC giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng tầm nhìn và sứ mệnh, từ đó đề ra các mục tiêu chiến lược phù hợp.
 • Lập kế hoạch chiến lược: BSC giúp doanh nghiệp cụ thể hóa chiến lược thành các mục tiêu, sáng kiến và kế hoạch hành động chi tiết cho từng bộ phận, phòng ban.
 • Phân bổ nguồn lực: BSC giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược.
 • Theo dõi và đo lường hiệu quả: BSC cung cấp hệ thống báo cáo và theo dõi hiệu quả thực hiện mục tiêu, giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ thành công của chiến lược và điều chỉnh phù hợp khi cần thiết.

Lợi ích của việc ứng dụng BSC:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: BSC giúp doanh nghiệp tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất để đạt được mục tiêu chiến lược, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Tăng cường sự gắn kết của nhân viên: BSC giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu chung của doanh nghiệp và vai trò của họ trong việc đạt được mục tiêu đó, từ đó tăng cường sự gắn kết và động lực làm việc của nhân viên.
 • Cải thiện khả năng thích ứng với thị trường: BSC giúp doanh nghiệp theo dõi và đo lường hiệu quả hoạt động trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, từ đó điều chỉnh chiến lược phù hợp để duy trì lợi thế cạnh tranh.

KPIBSC.com hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng BSC hiệu quả:

KPIBSC.com cung cấp các tính năng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng BSC hiệu quả, bao gồm:

 • Hệ thống quản lý mục tiêu OKR: Giúp doanh nghiệp đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thời hạn, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện và điều chỉnh khi cần thiết.
 • Hệ thống báo cáo BSC: Cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu quả thực hiện mục tiêu theo từng khía cạnh của BSC, giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ thành công của chiến lược và điều chỉnh phù hợp.
 • Công cụ phân tích dữ liệu: Giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu hiệu suất để xác định điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt.

Kết luận:

Lợi nhuận là yếu tố then chốt cho sự thành công và phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách áp dụng các chiến lược hiệu quả như tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý. Ứng dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và quản lý mục tiêu, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng lợi nhuận. KPIBSC.com là nền tảng quản trị hiệu suất doanh nghiệp tiên tiến cung cấp các giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp ứng dụng BSC hiệu quả và đạt được mục tiêu chiến lược.

Hãy truy cập KPIBSC.com ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách thức ứng dụng BSC để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn!