BẤT ĐỘNG SẢN

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Dự án bất động sản (KPIBSC-REPS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý sàn phân phối bất động sản (KPIBSC-REDFMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý Cộng tác viên phân phối bất động sản (KPIBSC- REDCMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý tiến độ dự án bất động sản (KPIBSC-REPPMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý pháp lý dự án bất động sản (KPIBSC-REPLMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý thanh toán của khách hàng dự án bất động sản (KPIBSC-MPREPC)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quảng cáo dự án bất động sản (KPIBSC-REPAS)