GIÁO DỤC

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý trường mầm non (KPIBSC-KMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý trường tiểu học (KPIBSC-PSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý trường trung học cơ sở (KPIBSC-MSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý trường trung học phổ thông (KPIBSC-HSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý trường đại học (KPIBSC-UMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất trường học (KPIBSC-SFMS)

200.000 ₫

Phần mềm Khảo sát chất lượng dạy và học (KPIBSC-SSTL)