XÂY DỰNG

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý khảo sát xây dựng (KPIBSC-CSMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng nhà dân (KPIBSC-RCPMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng dân dụng (KPIBSC-CCPMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý nhà thầu xây dựng (KPIBSC-CCMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý công trình xây dựng (KPIBSC-CMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý thí nghiệm mẫu bê tông xây dựng (KPIBSC-MCCST)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (KPIBSC-CMLMS)