TƯ PHÁP

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (KPIBSC-JISS)

2.499.000 ₫

Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (KPIBSC-EBRS)

2.499.000 ₫

Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp (KPIBSC-JRMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch (KPIBSC-CRMS)