VẬN TẢI

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý phương tiện vận tải thủy (KPIBSC-WVMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý phương tiện vận tải đường sắt (KPIBSC-RVMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý phương tiện vận tải đường bộ (KPIBSC-RTVMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý phương tiện vận tải đường hàng không (KPIBSC- ATVMS)