GIA ĐÌNH

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý gia đình (KPIBSC-FMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý ngày giỗ (KPIBSC-DAM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý gia phả (KPIBSC-GMS)